Papia ile Doğaya Hak Ettiği Değeri Verin

FSC Sertifikalı
Sürdürülebilir %100 Selüloz

Papia ürünlerinin en temel hammaddesi olan selüloz, FSC sertifikalıdır. Doğal ormanlara zarar vermeden sadece endüstriyel amaçlı yetiştirilen ormanlardan temin edilir. Dünyaya sorumludur ve sürdürülebilir orman işletmeciliğine
destek olur.

Papia ile Doğaya Hak Ettiği Değeri Verin

Üretimde
Düşük Su Kullanımı

Papia; gezegenimizin en kıymetli kaynağının su olduğunu çok iyi bilir. Bunun için su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapar. Bu çalışmalarla Türkiye’nin 1., Avrupa’nın ise 3. en düşük su kullanan temizlik kağıdı üreticisi olmayı başarmıştır.

Papia ile Doğaya Hak Ettiği Değeri Verin

Yenilenebilir ve Verimli
Enerji

Papia, enerjinin sürdürülebilir ve verimli kullanımı için kendi enerjisini trijenerasyon teknolojisi ile üretip kullanmaktadır.
Mersin fabrikasındaki güneş enerjisi tesisi ile enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklara önem vermekte ve kullanımdaki payını arttırmak hedefindedir. Trijenerasyon tesisi ile %80 üzeri verim değerlerine ulaşılmakta olup sektörde en verimli tesis ödülüne sahiptir.

Papia ile Doğaya Hak Ettiği Değeri Verin

Üretimde Geri Dönüşüm ve
Geri Kazanım

Papia; sürdürülebilir üretim prensibiyle döngüsel ekonomiyi destekleyecek bir katı atık prosedürü geliştirmiştir.

Bunun için katı atıkları; kaynağında ayrıştırır, azaltır, geri dönüşüm / geri kazanım protokolleri uygulayıp atık miktarını sıfıra yakın olması için çalışır ve mevzuatlara en uygun şekilde
bertaraf eder.